Boeren Erfgoed

Een boerenerf is een landschapsensemble van de historische bedrijfsgebouwen en de kleine gebouwde objecten op het erf om de boerderij.

Ga Verder

Wat is een boerenerf

Een boerenerf is een landschapsensemble van:

Gebouwen en objecten

De historische bedrijfsgebouwen en de kleine gebouwde objecten op het erf om de boerderij

Ergbeplanting

De groene erfbeplanting in de traditionele indeling van voor-, zij- en achtererf en aanwezige waterelementen

Historie

De historie van het erf en hoe die in het heden nog zichtbaar is of is gemaakt en wordt ingezet voor de toekomst.

Boeren Erfgoed

Links